icoon

Faciliteren van verslaving, of hoe stoppen we daarmee?

Op donderdag 20 december organiseert het GAN een bijeenkomst met (ex)cliënten, familieleden, professionals en onderzoekers over de vraag hoe familieleden, hulpverleners en voorzieningen er ongewild aan bijdragen dat verslaafden hun leefstijl kunnen voortzetten.

lees meer

Agenda

Jeugdzorg van de Toekomst

Vrijdag  1 februari 2019 | 09:00 – 13:00  uur | Dot, Groningen

Inschrijven via de link https://goo.gl/forms/YUjCTqIqObFGgtbu1

Lezing Enik Recovery College

Donderdag 28 maart 2019 |

icoon

Wat is het GAN?

Het Groninger Andragogen Netwerk (GAN) is een alumnivereniging van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het GAN biedt een platform voor afgestudeerden van de RUG die zich bezighouden met leren en interveniëren in sociale praktijken.

icoon

Wat doet het GAN?

Het GAN stimuleert reflectie en debat door het organiseren van spraakmakende lezingen. Tot slot wil het GAN een community of practice vormen waarin theorievorming en praktijkontwikkeling een vruchtbare wisselwerking aangaan.

Eerdere lezingen bij het GAN

Lezing Harry Kunneman: Het radicaal humanisme

Op dinsdag 4 september organiseert het GAN een huiskamerbijeenkomst met de filosoof prof. dr. Harry Kunneman over radicaal humanisme. Onder

Opgroeien onder de vleugels van jeugdzorg: Alicia de film

Wat doet het met een kind om op te groeien onder de vleugels van Jeugdzorg? De film ‘Alicia’ liet weinig

Lezing dr. René ten Bos, de Denker des Vaderlands

Denker des Vaderlands Op donderdag 1 maart is prof. dr. René ten Bos, de Denker des Vaderlands te gast bij

Rob Molijn over werken met statushouders

Op donderdag 7 december organiseert het GAN een bijeenkomst met Rob Molijn over dilemma’s en kansen in het werk van

Marjan Slob over profielentaal

Op donderdag 14 september organiseert het GAN een bijeenkomst met de filosoof, schrijver en columnist van de Volkskrant Marjan Slob.

Peer support in de GGZ, ervaringen met Vriend GGZ in Groningen

Op donderdag 1 juni organiseert het GAN een bijeenkomst over peer support in de geestelijke gezondheidszorg. Harrold Pol en Dale Vansickle doen

Menu