icoon

30 september 2021

Bijeenkomst met de filosoof prof. dr. Harry Kunneman.

Op donderdagavond 30 september organiseert het GAN een bijeenkomst met de filosoof prof. dr. Harry Kunneman. Over de inhoud van de avond zegt hij het volgende.

“In deze lezing wil ik mij richten op de emotionele en relationele complexiteit waarmee professionals en vrijwilligers in de OGZ geconfronteerd worden. Hoe als professional of vrijwilliger goed gezelschap te zijn voor mensen die dat a) zelf in hun leven maar beperkt ervaren hebben; b) weinig goede voorbeelden hebben gehad om – met vallen en opstaan- te leren goed gezelschap te zijn voor anderen; en c) vanuit de reguliere hulpverlening vaak bij voorbaat (en vaak halfbewust of onbewust) als slecht gezelschap benaderd en gelabeld worden?

Deze vraagrichting komt mede voort uit mijn toenemende onvrede met het simplisme van het systeem-leefwereld schema, als sjabloon voor het denken over alles wat er misgaat in de zorg (en in andere maatschappelijke domeinen). Ik vind het vruchtbaarder om ervanuit te gaan dat mensen in hun eigen handelen ‘systeem’ doen, of als professional ‘in de systeemstand’ gaan staan. Dat uitgangspunt biedt de conceptuele ruimte om dat ‘doen’ van systemen door professionals niet alleen te begrijpen vanuit de invloed van economische, politieke en bureaucratische krachtenvelden, maar ook recht te doen aan het feit dat de ‘systeemstand’ voor professionals belangrijke emotionele en psychische voordelen kan hebben. Zij zijn dan de deskundige die doet wat hun beroep en hun organisatie voorschrijven en zij kunnen zich legitiem afsluiten voor hun eigen aandeel in de emotionele en relationele complexiteit die kenmerkend is voor situaties waarin de een hulp verleent en de ander hulp ontvangt. 

Ik wil die complexiteit in mijn lezing aan de hand van een voorbeeld concretiseren, waarbij ik dankbaar gebruik maakt van begrippen en inzichten uit het laatste boek van Jessica Benjamin, Beyond doer and done to. Dat voorbeeld betreft zogenaamde ‘complementaire relaties’, waarin beide personen (al dan niet bewust) het gevoel hebben dat de ander hen niet goed hoort of zelfs onrechtvaardig behandelt. Het gaat hier om (vaak halfbewuste of onbewuste) gevoelens van krenking en de daarmee verbonden boosheid. Wanneer die gevoelens aan beide kanten domineren, dan worden ze allebei tegelijkertijd dader en slachtoffer. Met behulp van de begrippen ‘thirdness’ en ‘getuigen’ van Jessica Benjamin, wil ik uitwerken wat kan helpen om zo’n complementaire relatie in beweging te brengen en de wederkerige ervaring van slecht gezelschap om te buigen naar goed gezelschap. Langs deze lijnen kan ook verhelderd worden wat het emotionele en psychische voordeel is van de ‘systeemstand’ voor professionals: je bent de facto slecht gezelschap, maar wat je doet is professioneel en dus kun je buiten schot blijven. Dat buiten schot blijven heeft ook een prijs, namelijk emotionele afsluiting, verharding en onverschilligheid. De vraag voor alle betrokkenen is dan: wat kan helpen om in emotioneel en relationeel complexe hulpverleningsrelaties goed gezelschap te zijn en dat bij anderen op te roepen?”

19.00 – 19.30 Inloop met koffie / thee

19.30 – 20.30 Inleiding prof. dr. Harry Kunneman

20.30 – 21.30 Debat en gedachtewisseling met de zaal

21.30 – onbekend Borrel in café De Minnaar

Plaats Zaal B.136 (Gadourekzaal), Bouman Gebouw

Ingang Grote Rozenstraat 31, Groningen

Opgave Maak 5 euro over op NL16 INGB 0006 4948 52 tnv Groninger Andragogen Netwerk. Zet bij “omschrijving” svp je naam.

Schrijf u nu in

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe lezingen?
janee

Uw email (verplicht)

Menu