Het Bestuur

Gert Schout / Voorzitter

icoon

Gert Schout (1959) is senior wetenschappelijk medewerker aan de afdeling Metamedica van het VUmc in Amsterdam. In 2007 promoveerde hij bij de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de wisselwerking tussen zorgvermijding en zorgverlamming. Op dit moment leidt hij een onderzoeksproject naar het inzetten van Eigen Kracht-conferenties ter voorkoming van dwangmaatregelen in de Geestelijke Gezondheidszorg

logo van het GAN

Rob Molijn / Penningmeester

icoon

Rob Molijn is afgestudeerd als andragoog in 1977. Werkend bestaan als opleider, organisatie-adviseur en manager. Intussen met prepensioen. Nog altijd geintrigeerd door de black box van veranderingsprocessen

Truus de Witte / Secretaris

icoon

Truus de Witte is andragoog en sinds april 2008 adviseur-onderzoeker bij Partoer CMO Friesland. Daarvoor werkte zij als emancipatiemedewerkster en opbouwwerkster. Tevens deed zij vanaf 1995 onderzoek naar (oorlogs-)vermissing. Zij gaf daarbij nabestaanden en andere betrokkenen een stem en een verhaal, waardoor ruimte voor discussie ontstond. Begin 2010 promoveerde zij op een sociaal-historisch onderzoek naar dit thema bij de Rijksuniversiteit Groningen. Haar dissertatie verscheen als handelseditie onder de titel ‘Op een onbekende plaats begraven’. Passie: Met biografisch onderzoek brengt je op een voor iedereen respectvolle wijze de verbanden tussen het kleine verhaal en het grote verhaal in beeld. Daardoor kan een dynamische brug worden geslagen tussen leef- en systeemwereld, waardoor ruimte ontstaat voor veranderingsprocessen

logo van het GAN

Ellen Meijer / Algemeen lid

icoon

Ellen Meijer studeerde in de zomer van 2013 af als socioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij specialiseerde zich in ‘sociologie van gezondheid, zorg en welzijn’. Analyseren hoe (mentale) gezondheid en welzijn zich verhouden tot sociale en maatschappelijke invloeden en ontwikkelingen staat hierbij centraal. Haar interesses liggen vooral op het vlak van innovatie in de zorg, medicalisering, rol van gemeenschappen en netwerken in de samenleving en de Geestelijke Gezondheidszorg. Ze is werkzaam als onderzoeker voor het VUmc te Amsterdam, bij een onderzoeksproject over het inzetten van Eigen Kracht-conferenties ter voorkoming van dwangmaatregelen in de Geestelijke Gezondheidszorg.

logo van het GAN
Menu