icoon

De Actor Netwerk Theorie van Bruno Latour

`

Op donderdag 16 april organiseert het GAN een bijeenkomst met dr. Hans Harbers over de Actor Netwerk Theorie van Bruno Latour. Volgens Latour zijn woord en wereld, mensen en dingen, cultuur en natuur hopeloos met elkaar verknoopt. Het wetenschappelijke woord is geen eenduidige afspiegeling van een objectieve werkelijkheid. Waarheid wordt niet ontdekt, maar geconstrueerd. Omgekeerd is ook het idee dat de mens de maat van alle dingen zou zijn een misvatting. Naturalisme en humanisme zijn twee zijden van dezelfde medaille – een dubbele illusie. Geen cultuur zonder natuur, en omgekeerd. Zo luidt de kern van de Actor Netwerk Theorie. (ANT) Wat kunnen we in sociale praktijken die zonodig evicence based moeten zijn met zulke inzichten? Hans bespreekt eerst de ANT en vervolgens gaan we het heterogene bouwwerk van sociale professionals met hun bazen, GSM’s, registratieformulieren, gebouwen, vergadercircuits en het geld dat er in omgaat, bespreken. Hoe beïnvloeden geld en spullen de praktijken van sociale professionals? Succesvolle wetenschappers zijn eigenlijk succesvolle politici, is dat in de sociale hulpverlening ook zo? In de discussie gaan we in op de betekenis van deze theorie voor sociale professionals. Al met al, een avond over de coproductie van wetenschap, technologie, samenleving en praktijk.

Eerdere lezingen bij het GAN

Rob Molijn over werken met statushouders

Op donderdag 7 december organiseert het GAN een bijeenkomst met Rob Molijn over dilemma’s en kansen in het werk van

Marjan Slob over profielentaal

Op donderdag 14 september organiseert het GAN een bijeenkomst met de filosoof, schrijver en columnist van de Volkskrant Marjan Slob.

Peer support in de GGZ, ervaringen met Vriend GGZ in Groningen

Op donderdag 1 juni organiseert het GAN een bijeenkomst over peer support in de geestelijke gezondheidszorg. Harrold Pol en Dale Vansickle doen

dr. Tineke Abma over participatie en participatief actieonderzoek

Op donderdag 19 januari organiseert het GAN een bijeenkomst met prof. dr. Tineke Abma. Participatie en participatief actieonderzoek staan volop

Harry Kunneman: De prenaissance: licht in donkere tijden

Op donderdag 22 september organiseert het GAN een bijeenkomst met de filosoof prof. dr. Harry Kunneman. Tegen de achtergrond van

Gustaaf Bos: De omgekeerde integratie

Op donderdag 12 mei organiseert het GAN een bijeenkomst met Gustaaf Bos. Wat betekent het als we personen met een verstandelijke

Pieter Hilhorst: De beloften van de decentralisaties

Op donderdag 24 maart organiseert het GAN een bijeenkomst met Pieter Hilhorst. Pieter was wethouder in Amsterdam. Daarvoor was hij

Lezing Gert Schout: Anders denken en doen in het sociale domein

Op donderdag 17 december organiseert het GAN een bijeenkomst met Gert Schout, nu niet in de rol van gespreksleider maar

Andries Baart: Een theorie van de presentie

Op donderdag 20  mei organiseert het GAN een bijeenkomst met prof. dr. Andries Baart over de presentietheorie. ‘Van sommige mensen

Trudy Dehue: Een lezing over haar nieuwe boek betere mensen

Op donderdag 10 september organiseert het GAN een bijeenkomst met prof. dr.Trudy Dehue over haar boek Betere mensen. Betere mensen

Jacques Zeelen: Voortijdige schoolverlaters, het mbo en de aansluiting op de arbeidsmarkt

Op donderdag 25 juni organiseert het GAN een bijeenkomst met Jacques Zeelen over zijn onderzoekservaringen op het gebied van jongeren,

Bas van Stokum: Sanctiepolitiek in een verhard strafklimaat

Wie straft beoogt leed toe te voegen en wil schade berokkenen: vergelden. Je moet dus goede redenen hebben om straffen

Paul Schnabel: Verzorgingsstaat en civil society

Paul Schnabel: over verzorgingsstaat en civil society Op donderdag 15 november om 16.00 uur organiseert het GAN een bijeenkomst met

Rutger Claassen: Waar mag de staat zich mee bemoeien?

Op dinsdag 27 maart organiseert het GAN een bijeenkomst met politiek filosoof dr. Rutger Claassen, auteur van Het huis van

Hans Harbers: de Actor Netwerk Theorie van Bruno Latour

Op donderdag 16 april organiseert het GAN een bijeenkomst met dr. Hans Harbers over . Volgens Latour zijn woord en

Ingrid Willems: Doodgebruiken? Praktische en ethische dilemma´s rond de zorg voor ernstig verslaafde mensen

Op donderdag 13 november organiseert het GAN een bijeenkomst met dr. Ingrid Willems over de dilemma’s die er zijn bij

Micha de Winter: De pedagogische civil society dichterbij halen

Op dinsdag 9 oktober organiseert het GAN een bijeenkomst met Micha de Winter. De Winter bespreekt aspecten van de pedagogische

Suzanne kuik: Puberen als sociaal proces

Een lezing van Suzanne Kuik: Puberen als sociaal proces Op donderdag 19 juni organiseert het GAN een bijeenkomst met dr.

Marcel Spierts: stille krachten van de verzorgingstaat

    Lezing 22 mei: De stille krachten van de verzorgingstaat Op donderdag 22 mei organiseert het GAN een bijeenkomst

Jeanette Pols: ‘chronificering’ van het ziek zijn

  Jeanette Pols: De chronificering van het ziek zijn Op donderdag 3 april organiseert het GAN een bijeenkomst met prof. dr.

Téo Visser: Een andere kijk op agressie

  Lezing Téo Visser: Een andere kijk op agressie Op donderdag 20 februari organiseert het GAN een bijeenkomst met Téo

dr. Jaap van der Stel: De grondslagen van de psychopathologie

De grondslagen van de psychopathologie, een lezin van dr. Jaap van der Stel Op donderdag 14 oktober organiseert het GAN

dr. Klasien Horstman: de opkomst van preventieve gezondheidszorg

Meer bewegen, minder vet eten, stoppen met roken… Op donderdag 3 februari organiseert het GAN een bijeenkomst met prof. dr.

Lilian Linders: Betekenis van nabijheid

  bijeenkomst met dr. Lilian Linders over de betekenis van nabijheid. Op donderdag 21 april 2011 organiseert het GAN een

Prof. dr. René Boomkens: Topkitsch en slow science

Lezing prof. dr. René Boomkens: Topkitsch en slow science Op donderdag 9 juni organiseert het GAN een bijeenkomst met prof.

Thuur Caris: Op naar een artistiek burgerschap!

  Lezing Thuur Caris: op naar een artistiek burgerschap! Weg met het kunstenaarschap, op naar een artistiek burgerschap! Op donderdag 15

Gideon de Jong: Eigen kracht

  Conferentie Eigen kracht met Gideon de Jong Op donderdag 27 juni organiseert het GAN een bijeenkomst met Gideon de

Femmianne Bredewold: Zorg en hulp in de buurt ontstaan niet vanzelf

  Zorg en hulp in de buurt ontstaan niet vanzelf Op donderdag 31 oktober organiseert het GAN een bijeenkomst met

Aart G. Broek: Schaamte lozen

  Schaamte lozen: een lezing van Aart G. Broek Op donderdag 16 februari 2012 organiseert het GAN een bijeenkomst met

Dr. Paul Frissen: een Kritiek van de Gelijkheid’

  Op donderdag 4 maart organiseert het GAN een dagrandsessie met de bestuurskundige Prof. Dr. Paul Frissen, auteur van spraakmakende

Harry Kunneman: over lantarenpalen en kampvuren

Op donderdag 19 november organiseert het GAN een avond voor leden en niet leden. De filosoof Harry Kunneman, auteur van

Detlef Petry: levensverhalen en psychiatrie

  Lezing Detlef Petry: over levensverhalen en psychiatrie Op donderdag 13 oktober organiseert het GAN een bijeenkomst met psychiater en publicist

Menu