Nieuws van onze zusterorganisaties

Aankomende collegereeksen / bijeenkomsten van Kring Andragologie Amsterdam

SUMMERSCHOOL: Woede als werkveld. 3-daagse Summerschool met Nico Koning over het omgaan met conflicten i.s.m. Micha de Winter, Hans Achterhuis en Martin Hetebrij: 30, 31 augustus en 1 september 2017. Wij worden met een escalerende woede en onvrede geconfronteerd als burger, professional en privépersoon. Dit programma laat zien dat die processen verwantschap vertonen en dat een beter begrip op het ene niveau ons verder kan helpen op een ander niveau.
Bestemd voor: conflictbemiddelaars, intermediairs, vertrouwenspersonen, mediators, bestuurders van bedrijven, gemeenten en organisaties, vakbondsbestuurders, managers en leidinggevenden, werkers in de gezondheidszorg, rechters en magistraten, politie, advocaten, schuldregelaars, deurwaarders, bewindvoerders, docenten, pedagogen, andragogen en sociaal werkers. Klik hier meer informatie / aanmelden.

Zelfregie voor organisaties in transitie. Acht masterclasses door Gerard Donkers. September 2017 – januari 2018 (acht vrijdagen van 10:00 – 14:30 uur). De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam richt zich met deze serie masterclasses speciaal op de transitie van zorg en welzijn naar de gemeentes. De masterclasses zijn bedoeld voor professionals en leidinggevenden van organisaties in zorg, welzijn en onderwijs en voor transitie verantwoordelijke portefeuillehouders en managers van gemeentes. Klik hier voor meer informatie / aanmelden. (NB: deze masterclasses worden ook in company gegeven. Voorbeelden: de gemeenten Culemborg en Maastricht. Mail voor meer informatie hierover naar andragologie@uva.nl).

Interdisciplinaire masterclass methodologie ‘Maatschappelijk Complexiteit Politiek beleid voor veranderingsperspectief’ (september 2017 – april 2018) door Dorien DeTombe & Cor van Dijkum. In een viertal theorie bijeenkomsten krijgt u gelegenheid om een eigen complex maatschappelijk probleem in te brengen en te analyseren. In het tweede praktische gedeelte van zes bijeenkomsten wordt ingegaan op een hedendaags complex maatschappelijk probleem om met behulp van een simulatiemodel tot een dieper inzicht in de problematiek te komen. Voor informatie en aanmelding klik hier voor Nederlandse collegereeks en hier voor Engelse variant.

Lezing UVA ter ere 10-jarig bestaan

De Kring Andragologie Amsterdam houdt op 22 november 2017 ter ere van ons 10-jarig bestaan een lustrumsymposium met als centraal thema:  ‘hoe om te gaan met gevoelens van onmacht, zoals die zich onder meer uiten in populisme, hoe inzicht te verkrijgen in oorzaken daarvan, hoe burgerinitiatieven te versterken voor een betere  samenleving, waarin ieder tot zijn recht komt’.

Het symposium verbindt theorie en praktijk door:

  • inleidingen over woede in de samenleving, wetenschap en waarden, de andragologische aanpak, wetenschap en duurzaamheid, mental images, decentralisatie van het sociale domein, onderzoek van veranderingen, politiek en duurzaamheid
  • en workshops met presentaties over een initiatief van en met vluchtelingen, een lokaal burgerinitiatief, tweede kans-educatie op het gebied van arbeid, coöperatie in watervoorziening.

 

Het symposium biedt nieuwe wetenschappelijke inzichten en inspirerende praktijkvoorbeelden. Er zal bovendien voldoende tijd zijn om te netwerken.

Bedoeld voor: wetenschappers, professionals in het publieke en private domein, docenten, studenten, vrijwilligers en een ieder die zich inzet voor een betere, ecologisch en sociaal duurzame samenleving.

Locatie: CREA, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV, Roeterseiland Campus, Universiteit van Amsterdam.

Tijd: 10:00 – 17:00 uur.

Prijs (inclusief lunch en drankjes): individuele deelnemers € 60,  deelnemers van bedrijven / instellingen € 90, leden Kring Andragologie € 30, studenten € 10.

U bent van harte welkom op ons symposium. U kunt zich alvast (voor)aanmelden via een antwoord naar andragologie@uva.nl

o.v.v. ‘Aanmelding symposium 22 november’.

Begin juli sturen wij u ter informatie het gedetailleerde programma (inclusief een link naar het online aanmeldformulier).

Nieuwe lezingen periode mei & juni andragogiek Amsterdam

Capita Selecta: De toekomst van het Sociale Domein en de Sociale Zekerheid. Serie colleges met diverse sprekers. Laatste college uit de reeks op 23 mei: ‘Evolutie, ritueel, geloof, identiteit, cultuur’ door Gabriel van den Brink, hoogleraar Filosofie aan de VU. Klik hier voor meer informatie / aanmelden. Dit betreft het laatste college van een serie colleges met topexperts om de kennis van de actuele ontwikkelingen aan te scherpen en de verbanden te doorzien met betrekking tot de toekomst van het sociale domein en de sociale zekerheid.

Zelfregie voor organisaties in transitie. Acht masterclasses door Gerard Donkers. September 2017- januari 2018 (acht vrijdagen van 10:00 – 14:30 uur). De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam richt zich met deze serie masterclasses speciaal op de transitie van zorg en welzijn naar de gemeentes. De masterclasses zijn bedoeld voor professionals en leidinggevenden van organisaties in zorg, welzijn en onderwijs en voor transitie verantwoordelijke portefeuillehouders en managers van gemeentes. Klik hier voor meer informatie / aanmelden. (NB: deze masterclasses worden ook in company gegeven. Voorbeelden: de gemeenten Culemborg en Maastricht. Mail voor meer informatie hierover naar andragologie@uva.nl).

Interdisciplinaire masterclass methodologie ‘Maatschappelijk Complexiteit Politiek beleid voor veranderingsperspectief’ (september 2017 – april 2018) door Dorien DeTombe & Cor van Dijkum. In een viertal theorie bijeenkomsten krijgt u gelegenheid om een eigen complex maatschappelijk probleem in te brengen en te analyseren. In het tweede praktische gedeelte van zes bijeenkomsten wordt ingegaan op een hedendaags complex maatschappelijk probleem om met behulp van een simulatiemodel tot een dieper inzicht in de problematiek te komen. Voor informatie en aanmelding klik hier voor Nederlandse collegereeks en hier voor Engelse variant.

Tot slot willen wij u graag attenderen op de Universiteitsdag van de UvA op zaterdag 17 juni. Klik hier voor meer informatie / aanmelden.

Nieuwe lezingen kring andragologie Amsterdam

Dinsdagavond 28 maart, 18 april en 23 mei – Capita Selecta: De toekomst van het Sociale Domein en de Sociale Zekerheid.
Serie colleges met diverse sprekers. Colleges afzonderlijk te volgen. Dit betreft een serie colleges met topexperts om de kennis van de actuele ontwikkelingen aan te scherpen en de verbanden te doorzien met betrekking tot de toekomst van het sociale domein en de sociale zekerheid. 28 maart: ‘Een verbindende verzorgingsstaat, over burgerschap, zorg en diversiteit’ door Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA en senior wetenschappelijk medewerker bij WRR. 18 april: ‘Sociale zekerheid, arbeidsparticipatie, bezuinigingen, privatisering en participatiesamenleving’ door Paul de Beer, bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de UvA en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de Vakbeweging. 23 mei: ‘Evolutie, ritueel, geloof, identiteit, cultuur’ door Gabriel van den Brink, hoogleraar Filosofie aan de VU. Klik hier voor meer informatie / aanmelden.

Donderdag 20 april 2017 (17:15 uur – 20:15 uur ) – Debat: Alles omvattende onzekerheid: kosmopolieten en de mores van de natiestaat door Huib Wursten en Martin Sommer
De Kring van Amsterdamse Economen organiseert samen met de Kring Andragologie een debat tussen Huib Wursten en Martin Sommer over het dilemma dat Nederland tot één van de gelukkigste landen behoort en er tegelijk veel onrust en onzekerheid is in onderwijs, politiek, het sociale domein en de media. Klik hier voor meer informatie / aanmelden.

September 2017 – januari 2018 (acht vrijdagen van 10:00 uur tot 14:30 uur) – Zelfregie voor organisaties in transitie. Acht masterclasses door Gerard Donkers.
De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam richt zich met deze serie masterclasses speciaal op de transitie van zorg en welzijn naar de gemeentes. De masterclasses zijn bedoeld voor professionals en leidinggevenden van organisaties in zorg, welzijn en onderwijs en voor transitie verantwoordelijke portefeuillehouders en managers van gemeentes. Klik hier voor meer informatie / aanmelden. (NB: deze masterclasses worden ook in company gegeven. Voorbeelden: de gemeenten Culemborg en Maastricht. Mail voor meer informatie hierover naar andragologie@uva.nl).

7 maart Capita Selecta

Geachte leden van de Kring, begunstigers en andere belangstellenden,

Na een zeer geslaagde eerste bijeenkomst op 7 februari stellen wij u met veel genoegen in kennis van de tweede bijeenkomst in de reeks Capita Selecta: De toekomst van het sociale domein en de sociale zekerheid.Op dinsdag 7 maart a.s. zal Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa een college verzorgen over de toekomst van het sociale domein. Divosa is de vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het sociale domein.In bijgaande brochure – of door te klikken op deze link – kunt u meer lezen over dit college en over de navolgende bijeenkomsten op 28 maart, 18 april en 23 mei.Uiteraard heten wij u van harte welkom op een of meer van de colleges!

Nieuwe lezingen kring andragologie UVA Amsterdam

Op 7 februari a.s. wordt het thema ‘De toekomst van het sociale domein en de sociale (on)zekerheid’ ingeleid door prof. dr. Peter van Lieshout, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en lid van de WRR. Daarna volgen nog vier lezingen met bijzonder actuele thema’s en inleiders in deze reeks Capita selecta. Klik svp op deze link voor het volledige programma en opgave.

NIEUW! Op 2 maart a.s begint een boeiende en verhelderende leergang met als titel Alles omvattende onzekerheid, daarbij doelend op waarnemingen op nationaal, Europees en mondiaal gebied. Deze reeks biedt ‘een nieuwe benadering voor onderwijs, zorg en welzijn, bedrijfsleven en politiek’. Op interactieve wijze behandelt drs. Huib Wursten de theorieën en methodiek van Hofstede en Wursten. In tien colleges – ook afzonderlijk te volgen – komen actuele en contradictoire thema’s aan de orde. Verschillende gastsprekers hebben al toegezegd referent te zullen zijn.

Klik svp op deze link voor de programmafolder met informatie over de tien thema’s en om u aan te melden.

Verder zijn er – voor snelle beslissers onder u – nog plaatsen beschikbaar bij colleges die op het punt staan te beginnen:

12 januari – Immigratie en Integratie met de filosoof Hans Achterhuis en andragoloog/filosoof Nico Koning. Klik op deze link voor programma en opgave.

13 januari – Zelfregie voor organisaties in transitie met Gerard Donkers en Nelly Labrie. Klik op deze link voor programma en opgave.

17 januari – De Kracht van Social Work met een college van Nico Koning (voornoemd) met de titel: Sociaal werk en ethiek. Klik op deze link voor programma en opgave.

25 januari – Vanaf 16.00 uur bent u hartelijk welkom op de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de Kring Andragologie in de Academische Club. Hiervoor graag aanmelding via andragologie@uva.nl en u ontvangt daarna een bevestiging en routebeschrijving.

 

Collegereeksen UVA 2017

Met genoegen maken wij u attent op onze komende collegereeksen:

De Kracht van Social Work’ 2016-2017

Collegereeks ‘De Kracht van Social Work’ 2016-2017, met een gevarieerd programma en met docenten van naam. Kies zelf uw colleges op de door u gewenste data! Klik hier voor informatie en aanmelding.

Immigratie en integratie

Hans Achterhuis en Nico Koning vervolgen vanaf januari 2017 hun filosofiereeks over de kunst van het vreedzaam vechten en stellen dit keer het thema: ´Immigratie en integratie´ centraal. Klik hier voor informatie en aanmelding.

Zelfregie voor organisaties in transitie’.

´Zelfregie voor organisaties in transitie’. Zeven masterclasses met dr. Gerard Donkers (januari – april 2017). Deze masterclass van zeven bijeenkomsten richt zich speciaal op de transitie van zorg en welzijn  naar de gemeentes. Bedoeld voor professionals en leidinggevenden in dit domein en voor transitie verantwoordelijke portefeuillehouders en managers van gemeentes. Klik hier voor informatie en aanmelding.

Maatschappelijk Complexiteit Politiek beleid voor veranderingsperspectief

Interdisciplinaire masterclass methodologie ‘Maatschappelijk Complexiteit Politiek beleid voor veranderingsperspectief’ (start september 2017). In een viertal theorie bijeenkomsten krijgt u gelegenheid om een eigen complex maatschappelijk probleem in te brengen en te analyseren. In het tweede praktische gedeelte van zes dagdelen wordt ingegaan op een hedendaags complex maatschappelijk probleem om onder meer met behulp van een simulatiemodel tot een dieper inzicht in de problematiek te komen. (voor informatie en aanmelding klik hier voor Nederlandse collegereeks en hier voor Engelse variant)

Nieuwjaarsborrel

Nieuwjaarsborrel: woensdag 25 januari 2017 vanaf 16:00 uur in de Amsterdamse Academische Club. Meld u aan via andragologie@uva.nl.

Mentale Beelden als manier om …

Collegereeks ‘Mentale Beelden als manier om … ‘ met drs. Huib Wursten, drs. Carel Jacobs en Tom Fadronc (start in 2017: meer info volgt z.s.m). Collegereeks over hoe culturele waarden leiden tot ‘mentale beelden’ die per land kunnen verschillen en zo ook een bepalende invloed hebben op hoe discussie en besluitvorming verlopen.

U bent van harte welkom op onze bijeenkomsten. Uw belangstelling en aanmelding zien wij graag tegemoet. Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft.

 

Lezing dr. Lies Schilder: kracht van social work

Beste leden en belangstellenden in het sociale domein,

Op 20 september is het eerste college van de reeks ‘De Kracht van Social Work’ met dr. Lies Schilder, directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk en dr. Lisbeth Verhagen, lector Hogeschool Arnhem/Nijmegen. De titel is: Sociaal werk, missie of vak?

Meld u zo spoedig mogelijk aan om het niet te missen.
Klik hier voor meer informatie (inclusief brochure) en aanmelden.

NIEUW: De brochure is voorzien van korte omschrijvingen van de inhoud van elk college. Bij opgave voor 10 colleges ontvangt u 10 % korting.

Wij heten u graag welkom.

3 onderwijsprogramma’s bij de UvA na de zomervakantie

Zelfregie voor organisaties in transitie
Zeven masterclasses met dr. Gerard Donkers van 9 september 2016 tot 13 januari 2017 (vrijdag 10.00 – 14.30 uur). 

Doelgroep: professionals en leidinggevenden in het domein van de drie decentralisaties, en voor transitie verantwoordelijke portefeuillehouders en managers van gemeentes.
Voor meer informatie en opgave klik hier.


Maatschappelijk Complexiteit: politiek beleid voor veranderingsperspectief

Tien bijeenkomsten met prof. dr. Dorien DeTombe en dr. Cor van Dijkum van 15 september 2016 tot 02 februari 2017 (donderdag van 13.30 – 16.30 uur).

Doelgroep: maatschappij en gedragswetenschappers in het bijzonder sociale wetenschappers als politicologen, sociologen en andragologen; economen, bedrijfskundigen. Professionals in de praktijk, beleidsmakers, managers op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, infrastructuur, onderwijs en veiligheid. Ook geschikt voor Master studenten.
Voor meer informatie en opgave klik hier.


De kracht van Social Work. Sociaal werk vanuit veranderkundig perspectief
Collegereeks 20 september 2016 – 16 mei 2017 (dinsdag van 18.30 – 21.30 uur).
De collegereeks bestaat uit tien bijeenkomsten. U tekent in voor minimaal drie colleges van de reeks en stelt zo uw eigen pakket samen. Het is mogelijk meer dan drie colleges te volgen.

Doelgroep: professionals met een sociaal agogische beroepsopleiding / opleiding hogere sociale studies, professionals in de jeugdzorg, wijkenaanpak, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in de sector werk en inkomen, re-integratie. Betrokkenen bij ingrijpende veranderingen en/of transities (bijv. in het kader van de Wmo) docenten aan opleidingen hogere sociale studies en studenten sociaal werk met praktijkervaring.
Voor meer informatie (inclusief  PE-puntenregeling) en opgave klik hier.

Locatie: bovengenoemde masterclasses en colleges worden gehouden op de Universiteit van Amsterdam,Roeterseilandcampus (bij Artis, en goed bereikbaar).
De organisatie is in handen van de vereniging Kring Andragologie.

Symposium Globalisering en Onderwijs

 Hoe studenten voor te bereiden op 2030?
De Kring Andragologie en Kring van Amsterdamse Economen organiseren het symposium Globalisering en Onderwijs. Diverse prominente sprekers zullen lezingen geven, gevolgd door een forumdiscussie.

Er is toenemende belangstelling voor internationalisering van het onderwijs. Vaak gaat de energie echter uit naar het organiseren van uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse onderwijsinstellingen en het tellen van het aantal buitenlandse studenten in het eigen onderwijs-instituut. Onderzoek wijst echter uit dat internationalisering veel meer is. Er is dringend behoefte aan een leidend principe om activiteiten op het gebied van internationalisering te richten.

Het is nodig om studenten een raamwerk te bieden dat hen in staat stelt te begrijpen wat ze zien en meemaken en dat hen daardoor toerust met kennis en vaardigheden om interacties aan te gaan met mensen uit andere culturen. Het symposium dient ertoe om het interculturele element in het onderwijs uit werken.

Voor aanmelden klik hier

Data: 20 april 2016
Tijden: 10.00 ontvangst en registratie
10.30 – 17.00 programma
Kosten: € 90,-
Korting: AUVleden en kring Andragologie € 50;
leden KAE hebben aparte regeling;
Studenten Hogescholen en Bildung Academie, Leden studieverenigingen FEB, FMG
€ 20 (beperkt aantal plaatsen)
Locatie: REC-M 1.03 Plantage Muidergracht 12, 1018 TV Amsterdam
Docent: Sjoerd Beugelsdijk, Wout Buitelaar, Gert Jan Hofstede, Huib de Jong,
Susana Menéndez, Stefan Mol, Pauline Vromans, Huib Wursten en Freddy Weima

Studiedag: Praktijkonderzoek en Co-Creatie

Op woensdag 6 april 2016 organiseert de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in samenwerking met de Graduate School Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de NOSMO (Nederlandse Organisatie voor Sociaal-Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek) een ééndaagse conferentie over praktijkonderzoek en co-creatie.
Het gaat hierbij om onderzoek waarin de verschillende belanghebbenden een meer dan gebruikelijk actieve rol vervullen in de verschillende fasen van het onderzoek.
Vragen die tijdens deze dag centraal staan zijn:

1. Waarom co-creatie (samen met belanghebbenden creëren van werkzame kennis) in onderzoek?
2. Waarom en welke belanghebbenden betrekken in onderzoek?
3. Wanneer? (in welke fase van het onderzoek?) Hoe?
4. Welke methoden, ervaringen, resultaten (voorbeelden uit de praktijk) zijn er?

Data: 6 april 2016
Tijden: 9.30 – 17.30 uur
9.00 uur ontvangst en registratie
Kosten: € 120,-
Korting: Geen
Locatie: Muller Lulofshuis, Wibautstraat 5a, Amsterdam

Aanmelden kan hier

Kring Andragologie: Vergrijzing! Hoe hou je je dorp vitaal?


Studiedag over de toekomst van het platteland

Banner-Studiedag PlattelandNederland vergrijst. En het platteland met krimp vergrijst nog sterker. Dat heeft consequenties voor wonen, zorg en welzijn van ouderen in deze gebieden. We zoeken en vinden steeds vaker oplossingen in allerlei vormen van collectieve actie.

Het is begrijpelijk dat er veel aandacht is voor krimp op het Nederlandse platteland. Maar de vergrijzing die zich daar voordoet is veel omvangrijker dan de bevolkingsdaling. De vergrijzing levert vooral in plattelandsgebieden met krimp grote uitdagingen op. Zeker nu de overheid meer aan de oudere zelf en de lokale samenleving overlaat.

Wanneer?:
17 maart 2016

waar?
Landgoed Overcinge Havelte

Kosten
Studenten: € 30,-
Vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties: € 60,-
Professionals/vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en (semi-) overheden: € 90

Klik hier voor de infobrochure

Klik hier om je in te schrijven