Skip to content

Bestuur

Gert Schout | Voorzitter

Gert Schout is van huis uit sociaal psychiatrisch verpleegkundige en promoveerde in 2007 bij de RUG op een proefschrift over zorgvermijding en zorgverlamming. Tussen 2008 en 2012 was hij lector Openbare ggz (oggz) bij de Hanzehogeschool in Groningen. Hij deed onderzoek naar Eigen Kracht conferenties in de oggz en later naar de inzet van deze conferenties bij het voorkomen van dwang in de (jeugd)ggz. Op dit moment is hij verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Sociale veerkracht, egoloze hulpverlening, dwangpreventie, zelforganisatie en transitietheorie, zijn onderwerpen in zijn onderzoek. 

Gert Schout | Voorzitter

Ronald Schilperoort | Penningmeester

Ronald Schilperoort | Penningmeester

Truus de Witte | Secretaris

Truus de Witte is andragoog en sinds april 2008 adviseur-onderzoeker bij Partoer CMO Friesland. Daarvoor werkte zij als emancipatiemedewerkster en opbouwwerkster. Tevens deed zij vanaf 1995 onderzoek naar (oorlogs-)vermissing. Zij gaf daarbij nabestaanden en andere betrokkenen een stem en een verhaal, waardoor ruimte voor discussie ontstond. Begin 2010 promoveerde zij op een sociaal-historisch onderzoek naar dit thema bij de Rijksuniversiteit Groningen. Haar dissertatie verscheen als handelseditie onder de titel ‘Op een onbekende plaats begraven’. Passie: Met biografisch onderzoek brengt je op een voor iedereen respectvolle wijze de verbanden tussen het kleine verhaal en het grote verhaal in beeld. Daardoor kan een dynamische brug worden geslagen tussen leef- en systeemwereld, waardoor ruimte ontstaat voor veranderingsprocessen. 

 

Truus de Witte | Secretaris

Ellen Meijer / Algemeen lid

Ellen Meijer studeerde in de zomer van 2013 af als socioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij specialiseerde zich in ‘sociologie van gezondheid, zorg en welzijn’. Analyseren hoe (mentale) gezondheid en welzijn zich verhouden tot sociale en maatschappelijke invloeden en ontwikkelingen staat hierbij centraal. Haar interesses liggen vooral op het vlak van innovatie in de zorg, medicalisering, rol van gemeenschappen en netwerken in de samenleving en de Geestelijke Gezondheidszorg. Ze is werkzaam als onderzoeker voor het VUmc te Amsterdam, bij een onderzoeksproject over het inzetten van Eigen Kracht-conferenties ter voorkoming van dwangmaatregelen in de Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Ellen Meijer / Algemeen lid