De makke van meldpunten

Het GAN organiseert op 15 september 2022 een avond over het essay ‘De makke van meldpunten: ruimte voor een relationele benadering bij sociale problematiek’ dat Rienk Janssens, Bert Wienen en Gert Schout schreven voor de VNG. Dit essay reflecteert kritisch op de toenemende neiging om sociale problemen via meldpunten aan te pakken.
De vraag voor deze bijeenkomst: Wat zijn uw ervaringen? Helpen meldpunten of kan het anders?

Meldingen: inwoners, professionals en gemeenten hebben er dagelijks mee te maken. Bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Bij zorgen over de persoon verderop in de straat. Bij ergernissen over overlast en verloedering. Bij eenzaamheid en verward gedrag.

Voor veel sociale problemen is er inmiddels een meldpunt. Het is een beproefde route om zorgen en ergernissen te adresseren en hulp op te kunnen starten. Maar slagen we daar ook in? Hoe zit het met de opvolging van de meldingen? En wat doet het met de betrokkenen? De gemelde, de melder, de omstanders en de betrokken professionals?